Kampkriebels

Hallo! 

Doen de zomerse temperaturen je ook al verlangen naar het kamp? Check dan zeker deze post!

Als eerst kan je hier de medische fiche terugvinden. Gelieve deze op voorhand grondig in te vullen. Jullie kunnen deze binnenbrengen bij Simon en Marthe (Meldertsebaan 28). Het is belangrijk dat we deze op voorhand hebben zodat we kunnen bekijken welke noden er zijn.
DEADLINE: 18 JULI

Hier vinden jullie nog een overzicht van de tegemoetkomingen waar elke mutualiteit uitgelegd wordt.

Het kamp kost 120,00 euro.
Dit kan afgeven worden samen met de medische fiche of overgeschreven op BE92 9799 8531 8123 met als mededeling “Kamp 2021 – ‘naam’ – ‘groep’”. DEADLINE: 18 JULI

Als tweede is hier een attest dat je kan gebruiken om de kamptegemoetkoming aan te vragen bij je mutualiteit. Dit is een uniform document dat alle mutualiteiten aanvaarden. 
Als je hier gebruik van wilt maken, gelieve dit dan af te drukken en af te geven samen met de medische fiche of de eerste dag van het kamp. Dat bespaart ons heel wat werk met invullen ? We bezorgen deze formulieren terug bij het einde van het kamp.

De Hallo met alle informatie en de locatie bezorgen we jullie nog!

Zomerse (kamp)groetjes

De leiding

Wat als je terugkomt van op reis?

Je volgt de maatregelen die door de overheid worden aanbevolen. Welke dat zijn, hangen af van de kleurcodes en durven wel eens wisselen. Alle informatie over reizen, kleurcodes, maatregelen… vind je op onderstaande websites:

Risicogroep

Ouders dragen de verantwoordelijk om hun kind al dan niet mee te sturen, of om bij de dokter na te vragen of hun kind mee kan op kamp en onder welke voorwaarden. Als je speciale maatregelen moet nemen voor een bepaald lid moeten de ouders dat op tijd laten weten aan de leiding.

Twijfel je of je zoon/ dochter binnen een risicogroep valt, dat kan je dit in dit document nagaan. Het is de bedoeling om dit aan te duiden op onze medische fiche.