Wat is Chiro

De Chiro is de grootste jeugdbeweging van Vlaanderen en België. Ze bestaat uit een kleine duizend groepen en een regionale en Vlaamse structuur die die groepen ondersteunt.

De Chirogroepen brengen kinderen en jongeren in hun vrije tijd samen, zonder onderscheid. Via spel laten we hen ervaringen opdoen, leren we hen samenleven en bieden we hen een kijk op zichzelf en op de wereld.

De Chiro is meer nog dan spel, we zijn een leerschool voor het leven. Vertrekkend uit de leefwereld van kinderen en jongeren streven we met hen naar een Chirodroom: een wereld waarin de Chirowaarden graag zien, rechtvaardigheid en innerlijkheid centraal staan. We werken hiervoor met onze Chiromethoden (de participatieve, de gemeenschapsgerichte en de intuïtieve methode).

Chiro is geen eiland, maar is betrokken zijn op de brede gemeenschap. We zetten jongeren aan om een engagement op te nemen in de buurt en de samenleving. We vormen hen tot geëngageerde en kritische wereldburgers.

Met alle groepen samen bouwen we aan één jeugdbeweging: Chiro.

73 gewesten

Enkele groepen uit nabijgelegen steden en gemeenten vormen samen een gewest. In totaal ondersteunen 73 gewesten de Chirogroepen. Elk gewest heeft een eigen vrijwilligersploeg.

Enkele gewesten samen vormen een verbond

Waarom? Om gewesten te ondersteunen in hun opdracht door hen te begeleiden, te laten uitwisselen en te vormen; om leiding zich te laten verdiepen in hun begeleidingshouding en hen de weg te tonen naar verdere vorming; om de beweging draaiende te houden door mensen en informatie van het ene einde naar het andere te loodsen.

De verbondsploeg wil de Chiro in haar streek sterker maken.
Dat gebeurt in de eerste plaats door de gewesten te ondersteunen en door hen uitwisselings- en vormingskansen te bieden (verbondsraad, Kaderinleidingscursussen,…).
Daarnaast organiseren ze ook cursussen voor de plaatselijke leiding en activiteiten voor aspi’s (Aspitrant, Aspibivak).
Om de Chiro te laten aansluiten op de noden van groepen en gewesten sturen de verbonden ook de nationale Chiroboot. Zij geven mee aan welke thema’s de nationale commissies en werkgroepen moeten oppakken en in welke richting ze daarmee moeten varen.

Verbond Limburg

Chirojeugd Vlaanderen