Update sn 31/10

Beste ouders, leden,…

Door de huidige toestand en de aanhoudende vloedgolf van besmettingen hebben we met de hele leidingploeg beslist om de werking eventjes stop te zetten.

Dit betekent dat de aankomende spelnamiddagen voor zowel +12-jarigen als -12-jarigen niet zullen doorgaan. Dit lijkt ons de beste keuze om de gezondheid van leden, ouders, grootouders,… te garanderen.

We zullen de situatie week per week bekijken en op tijd communiceren via onze kanalen hoe de Chirowerking verder zal verlopen.

Zorg voor elkaar, blijf gezond en hopelijk tot snel!